หน้าแรกเกี่ยวกับเราบริการของเราประโยชน์ที่ท่านจะได้รับติดต่อเรา

  บริการของเรา

  ติดต่อเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์ จำกัด

271 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

โทร : 0-2870-7080
แฟกซ์ : 0-2870-7080 กด 18

  หลักการรักษาความปลอดภัย

  รูปแบบการฝึกอบรม


พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทจะให้ความปลอดภัยบุคคลในสถานที่รับผิดชอบไม่ว่า เจ้าหน้าที่หรือพนักงานโดยการดูแลบุคคลภายนอกจะเข้า-ออกหรือมาติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน


บริษัทได้มีการจัดให้ครูฝึก เข้าอบรมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่

     

คนงานจะไม่ให้เข้าไปในเขตรับผิดชอบจนกว่าเจ้าหน้าที่ระดับบริหารพิจารณาแล้วจะทำการยึดบัตรประจำตัวหรือใบขับขี่ไว้จดบันทึก ชื่อ-นามสกุล

อ่านรายละเอียด

หลักสูตรต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้ได้แก่ งานบริการด้านรักษาความปลอดภัย, งานด้านป้องกันและปราบปราม งานบริการพิเศษ และงานด้านอื่น

อ่านรายละเอียด

 

  รับสมัครงาน

 

1. หัวหน้าชุดพนักงานรักษาความปลอดภัย (หลายอัตรา)

2. พนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) (หลายอัตรา)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


Copyright ©2014 mrbinterguard.com All rights reserved.