OUR SERVICE

image
หมู่บ้านจัดสรร
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่หมู่บ้านจัดสรร ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องการเข้าออกของรถยนต์ภายในหมู่บ้าน บริษัทยังให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของลูกบ้านและทรัพย์สินของโครงการ
โรงแรม รีสอร์ต

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่โรงแรม รีสอร์ต ไม่ว่าจะโรงแรมขนาดเล็กและรีสอร์ตขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าที่มาเข้าพักและเจ้าหน้าที่ภายในโรงแรม โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนด้านการระงับเหตุร้ายภายในโรงแรม และการจัดระเบียบรถเพื่อให้รถยนตร์ถ่ายเทสะดวกภายในโรงแรม

image
image
ห้างสรรพสินค้า

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าที่มาเข้าใช้บริการห้างสรรพสินค้าและเจ้าหน้าที่ภายในะห้างสรรพสินค้า โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนด้านการระงับเหตุร้ายภายในห้างสรรพสินค้า และการจัดระเบียบรถเพื่อให้รถยนตร์ถ่ายเทสะดวกภายในห้างสรรพสินค้า
โชว์รูมรถยนตร์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่โชว์รูมรถยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมขนาดเล็กและโชว์รูมขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยและการต้อนรับลูกค้าโดยทางบริษัทให้ความสำคัญแก่ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาติดต่อเป็นหลัก โดยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินงานจัดระเบียบรถยนตร์ที่มาติดต่อภายในโชว์รูมให้เป็นระเบียบ

image
image
โรงพยาบาล

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่โรงพยาบาล ไม่ว่าจะโรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยเป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนด้านการระงับเหตุร้ายภายในโรงพยาบาล และการจัดระเบียบรถเพื่อเปิดทางให้รถฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

สนามกอล์ฟ
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่สนามกอล์ฟ ไม่ว่าจะขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสถานกอล์ฟ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนด้านการระงับเหตุร้ายภายในสนาม และการจัดระเบียบรถเพื่อให้รถยนตร์ถ่ายเทสะดวกภายในสนามกอล์ฟ
image
image
อาคารสำนักงาน
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่อาคารสำนักงาน ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ภายในอาคารและการจัดรถยนตร์ที่มาติดต่อสำนักงานให้เป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ลูกค้า พนักงาน และที่จอดรถสำหรับผู้บริหารองค์กร
โรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะโรงงานขนาดเล็กและโรงงานขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และลูกค้าในโรงงานและเรื่องความเป็นระเบียบของรถสินค้าที่เข้ามาภายในโรงงาน เพื่อให้เป็นระเบียบและป้องกันอันตรายจากรถสินค้า และป้องกันทรัพย์ของโรงงาน
image
image
อาคารพักอาศัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็มอาร์บี อินเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยแบบ One-stop service แก่อาคารที่พักอาศัย ไม่ว่าจะโครงการขนาดเล็กและโครงการขนาดใหญ่กว่า 20 ปี โดยทางบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรภายในอาคารและทรัพย์สินของโครงการเป็นหลัก

 

CONTACT US

MRBINTER
บริษัท เอ็มอาร์บีอินเตอร์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : 271 ถนนพุทธบูชา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
Line : mrbinter
Powered by MakeWebEasy.com