เกี่ยวกับเรา


บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์ จํากัด

        บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย เเพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2544 ทะเบียนเลขที่ 0105544017262 (เดิมเลขที่ (3) 319/2544) โดยมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 271  ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
มีวัตถุประสงค์บริษัทเพื่อประกอบกิจการรับจ้างรักษาความปลอดภัย ให้กับภาครัฐและ เอกชนนิติบุคคล  เคหะสถาน  อาคาร  บ้านเรือน หมู่บ้านฯ โรงงาน และ สถานประกอบการทั่วไป
 
 ตั้งแต่วันจดทะเบียนฯจนถึงปัจจุบัน บริษัท เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์ การ์ด จำกัด  ได้ดำเนินการพัฒนาการบริหารที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยนำระบบการจัดการมาใช้  จนบริษัทประสบความสำเร็จดำเนินงานตามเป้าหมายได้มากขึ้น
 
        ปัจจุบันนี้ บริษัท เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้ให้บริการรักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรโดยงานส่วนใหญ่จะมีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ทีมงานบริหารมีทั้งข้าราชการกับเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจที่ประจำการ และนอกประจำการรวมทั้งทีมงานกฎหมายที่มีคุณภาพรวมตัวกันเพื่อสรรค์สร้าง คนคุณภาพ เพื่องานคุณภาพ
Powered by MakeWebEasy.com